Regulamin Sklepu Fiore

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

Serwis EasyFiore jest własnością FIORE Gernand, Biernacki i Tomas Sp. J. z siedzibą w Łodzi: ul. Kopernika 53A, 90-553 Łódź, Polska, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców i w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000069694; NIP 727-23-59-026; REGON: 471994197.
Warunkiem zakupu i dostawy towarów w serwisie EasyFiore jest złożenie przez Kupującego zamówienia zawierającego ilości zamawianych towarów. Zamówienia dokonać można wypełniając formularze zamówienia na stronie internetowej: www.easyfiore.com po uprzedniej rejestracji Kupującego w serwisie i zalogowaniu.
Prawo własności towaru przechodzi na Kupującego pod warunkiem wcześniejszego dokonania zapłaty.
Serwis EasyFiore nie zapewnia terminowości dostaw w okresie przestoju technologiczno-produkcyjnego (mającego miejsce każdego roku od dnia 24.12 do dnia 06.01 oraz od dnia 01.07 do dnia 31.07).
Sprzedający zastrzega, iż stany magazynowe widoczne w serwisie EasyFiore mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od faktycznych stanów magazynowych. Klient będzie informowany o ewentualnych zmianach w zamówionych ilościach.
EasyFiore potwierdza dostępność zamówionego towaru w przeciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia online.
Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z wynikających z umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem serwisu EasyFiore jest sąd polski właściwy dla siedziby Sprzedającego.
Prawem właściwym dla wszystkich umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem serwisu EasyFiore jest prawo polskie.

FORMY PŁATNOŚCI

Zapłatę za zamówiony towar można zrealizować:

  • Przelewem bankowym:
    w walucie Euro – na konto o numerze PL69175010930000000001171887 w Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Oddział w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź; SWIFT: RCBWPLPW (paczka wysyłana jest do Kupującego po uznaniu konta Sprzedającego)
    w walucie Złoty Polski – na konto o numerze PL44124015451111000011669117 w Bank PKO S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, V Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 288, 93-034 Łódź; SWIFT: PKOPPLPW (paczka wysyłana jest do Kupującego po uznaniu konta Sprzedającego)
  • Płatność kartą kredytową (w systemie PayPal): easyfiore@fiore.pl 
  • Płatność przy odbiorze: jeżeli produkt odbierany jest w siedzibie Sprzedającego (tylko w PLN)

Do wartości zamówienia dolicza się koszty przesyłki. Cennik opłat jest dostępny w sekcji Wysyłka i Zwroty.
W trakcie składania zamówienia internetowego w serwisie EasyFiore stale podawany jest bieżący koszt przesyłki.
Na wszystkie produkty zakupione w serwisie EasyFiore wystawiamy fakturę, tak więc konieczne jest podanie w momencie rejestracji do serwisu europejskiego danych firmy.
W przypadku zamówienia przesyłki, towar zostanie dostarczony pod adres podany przez Kupującego przy rejestracji, chyba że wskaże on inny adres dostawy.
Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia wynikające ze strony firmy kurierskiej GLS Polska Sp. z o.o.

REKLAMACJE

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania towaru. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listami przewozowymi lub ze specyfikacjami, Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Sprzedawcę. To samo obowiązuje w wypadku każdego widocznego uszkodzenia mechanicznego.
W wypadku stwierdzenia przez Kupującego nieprawidłowości podczas przyjmowania przesyłki (np. otworzona lub zniszczona paczka) Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki o czym niezwłocznie powinien powiadomić firmę kurierską oraz Sprzedającego. W innym wypadku Kupujący przyjmuje uszkodzoną przesyłkę na własną odpowiedzialność.
Reklamowany produkt nie może być używany, w innym wypadku wyklucza się dalsze roszczenia. Reklamowany towar winien być odesłany w oryginalnym opakowaniu, wraz z uzasadnieniem reklamacji i fakturą. Koszt przesyłki ponosi Klient. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych), Sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Nieuzasadnione reklamacje odsyłane są na koszt Klienta.

BEZPIECZEŃSTWO

EasyFiore nie przechowuje danych dotyczących kart kredytowych i zapewnia bezpieczeństwo płatności gwarantowane przez serwis PayPal.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

KLAUZULA INFORMACYJNA - KONTRAHENCI 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FIORE Gernand, Biernacki i Tomas Sp. Jawna z siedzibą w Łodzi (90-553), ul. Kopernika 53a , dla której Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000069694 , NIP 727-23-59-026,

- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie wyłącznie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom,

- ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania,

- podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.