Rejestracja

Witamy na platformie sprzedaży hurtowej EasyFiore!
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do pełnej oferty marki Fiore, w tym strefy Outlet, sprawdzaj nasze stany magazynowe, śledź status i historię swoich zamówień, pobieraj materiały reklamowe w tym zdjęcia i banery.

Zostań naszym partnerem handlowym!

Jeśli nie masz firmy, a chciałbyś zakupić nasze produkty, zapraszamy Cię do sklepu detalicznego fiore.pl.
Jeżeli planujesz rozpocząć działalność i chcesz uzyskać informacje o warunkach współpracy, skontaktuj się z naszym działem handlowym: easyfiore@fiore.pl.
* wymagane
Login
*
* (przynajmniej 8 znaków, małe i duże litery, cyfry i przynajmniej jeden znak specjalny)
*
Dane firmy
*
*
*
Adres
*
*
*
/
 *
 *
*
Kontakt
*
*
Newsletter

Chcesz jako pierwszy otrzymywać informacje o najnowszych produktach i promocjach?

Informacje dodatkowe

Skąd dowiedzieli się Państwo o naszej Firmie?

 *
 *

Sposób dystrybucji

 *
 *


Klauzula informacyjna
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FIORE Gernand, Biernacki i Tomas Sp. Jawna z siedzibą w Łodzi (90-553), ul. Kopernika 53a , dla której Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000069694 , NIP 727-23-59-026
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: mailto:dpo@fiore.pl
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie wyłącznie w celu: Przesyłania newslettera – zgodnie z art. 6 lit. a RODO,Udzielania odpowiedzi na zapytania przesyłane przez formularz kontaktowy zgodnie z art. 6 lit a RODO,zawarcia i wykonywania umowy w sklepie internetowym – zgodnie z art. 6 lit. b RODO,wykonywania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze wynikających z prawa podatkowego – zgodnie z art. 6 lit. c RODO
 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na przekazywaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – zgodnie z art. 6 lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: Poczta Polska, InPost Paczkomaty Sp. z o.o. , przedsiębiorstwa kurierskie, w przypadku zamówień z poza UE, dane osobowe będą przetwarzać przedsiębiorstwa kurierskie zapewniające realizację zamówienie w szczególności w kraju odbiorcy zamówienia
 • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi: w przypadku zarejestrowanego klienta sklepu internetowego, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrejestrowania; w przypadku złożenia zamówienia dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiona była ostatnia faktura
 • Podanie Państwa danych osobowych jest: dobrowolne, konieczne jednak do realizacji umowy lub przekazania zamówionej informacji, a w przypadku wystawienia faktury, dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.
 • Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje: brak możliwości wykonania umowy, brak możliwości wystawienia faktury.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: zbierana jest wyłącznie w przypadku usługi newslettera albo w celach kontaktowych.
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w tym zakresie.
 • Ponadto informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.