Jak EasyFiore wykorzystuje dane osobowe?
Polityka ta obejmuje traktowanie przez EasyFiore danych osobowych, które EasyFiore otrzymuje i gromadzi, w tym informacji dotyczących Państwa aktywności w przeszłości na EasyFiore w związku z zamawianiem produktów i usług. Za dane osobowe uważa się każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko EasyFiore
Polityka ta nie odnosi się do praktyk przedsiębiorstw, których EasyFiore nie jest właścicielem ani nie kontroluje ich, czy też do osób, które EasyFiore nie zatrudnia lub którymi nie zarządza.
Gromadzenie i wykorzystywanie informacji.
EasyFiore zbiera dane osobowe podczas rejestracji na EasyFiore, podczas korzystania z produktów i usług znajdujących się na EasyFiore oraz gdy przeglądają Państwo strony EasyFiore.

Podczas rejestracji prosimy o informacje takie jak: imię i nazwisko / nazwa firmy, numer VAT UE, adres firmy, kod pocztowy, adres e-mail i numer telefonu. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na EasyFiore nie są już Państwo dla nas anonimowi.

Gromadzone są również informacje o transakcjach, których dokonali Państwo na EasyFiore.

EasyFiore wykorzystuje informacje do następujących celów ogólnych, aby: zrealizować zamówienia na produkty i usługi, dostosować treści reklamowe, poprawi jakość naszych usług, kontaktować się z Państwem i prowadzić badania.
Udostępnianie i ujawnianie informacji.
EasyFiore nie wypożycza, nie sprzedaje ani nie dzieli się Państwa danymi osobowymi z innymi osobami lub niezależnymi spółkami z wyjątkiem tych mających na celu dostarczanie produktów lub usług, które Państwo zamówili, w przypadku gdy otrzymujemy Państwa zgodę, lub w następujących okolicznościach:
  • Dane osobowe udostępniamy tylko zaufanym partnerom, którzy pracują w imieniu lub z EasyFiore na podstawie umów zobowiązujących do zachowania poufności. Firmy te mogą wykorzystywać dane osobowe, aby ułatwić kontakt EasyFiore z Państwem w celu przedstawienia naszych ofert handlowych. Jednak firmy te nie mają prawa do udostępniania tych danych osobom trzecim.
  • Odpowiedzi na wezwania, nakazy sądowe lub procedury prawne, lub w celu ustalenia lub skorzystania z naszych praw bądź też obrony przed roszczeniami.
  • Uważamy, że konieczna jest wymiana informacji w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących nielegalnej działalności, podejrzeń o nadużycia, w sytuacjach związanych z potencjalnymi zagrożeniami fizycznego bezpieczeństwa osób, naruszenia warunków użytkowania EasyFiore lub w innych okolicznościach wymaganych przez prawo.
Poufność i bezpieczeństwo.
Dostęp do Państwa informacji osobistych ograniczamy do pracowników, którzy według naszego uznania muszą wejść w ich posiadanie, aby zagwarantować płynną i szybką realizację Państwa zamówień oraz by mogli wykonywać swoją pracę.
Zmiany niniejszej polityki prywatności.
EasyFiore może aktualizować tę politykę. Powiadomimy Państwa o znaczących zmianach w sposobie przetwarzania danych osobowych przez wysłanie powiadomienia na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji na EasyFiore lub poprzez zamieszczenie widocznego powiadomienia na naszej stronie.